Construction

Construction

2014

2014

Contruction serisi, sert zemin üzerine çalışılmış farklı boyutlarda resimleri içermektedir. Bu seri modern yaşam algısını sorgulayan ve yorumlayan kaotik bir yorumlama üzerine kurulmuştur. İnşaat alanları, endüstriyel yapılar ve enerji hatları imgeleri bu serinin başlıca argümanlarıdır. Yatay ve dikey çizgiler ve gri alanlar hakim biçimler olarak görünür. Renk, katmanlar arasında izleyenin dikkatini odaklar.

Contruction serisi, sert zemin üzerine çalışılmış farklı boyutlarda resimleri içermektedir. Bu seri modern yaşam algısını sorgulayan ve yorumlayan kaotik bir yorumlama üzerine kurulmuştur. İnşaat alanları, endüstriyel yapılar ve enerji hatları imgeleri bu serinin başlıca argümanlarıdır. Yatay ve dikey çizgiler ve gri alanlar hakim biçimler olarak görünür. Renk, katmanlar arasında izleyenin dikkatini odaklar.