Yaşam ve Ölüm

Yaşam ve Ölüm

2014

2014

Bağıntılar yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Yaşam kendi içinde akıp giderken aslında ölüme doğru yol alır. Resimlerde birbirine bağlanan çarklar, makaralar ve enerji hatları hep birlikte kenetlenmiş, mevcut sistemi bozarak bizleri ölüme doğru yolculuğa çıkarmışlardır. Kuzgunlar ölümün siyah prensleridir. Bizleri bekleyen nihai sonucun habercisidirler (Tıpkı Viking Tanrı’sı Odin’in dünyayı dolaşıp ona haber getiren Muhin (akıllı) ve Hugin (düşünceli) isimli iki kuzgunu gibi). Çalışmalarda kuzgun metaforları ölümü, ruhu ve özgürlüğü anlatmakta/sembolize etmektedir. İnsani olana gönderme yapan kuzgunlar, ruhun bir gün uçup gideceğini, maddenin ölümlü olduğunu, ruhun sadece göç edeceğini ama yok olmayacağını bizlere anlatırlar.

Bağıntılar yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Yaşam kendi içinde akıp giderken aslında ölüme doğru yol alır. Resimlerde birbirine bağlanan çarklar, makaralar ve enerji hatları hep birlikte kenetlenmiş, mevcut sistemi bozarak bizleri ölüme doğru yolculuğa çıkarmışlardır. Kuzgunlar ölümün siyah prensleridir. Bizleri bekleyen nihai sonucun habercisidirler (Tıpkı Viking Tanrı’sı Odin’in dünyayı dolaşıp ona haber getiren Muhin (akıllı) ve Hugin (düşünceli) isimli iki kuzgunu gibi). Çalışmalarda kuzgun metaforları ölümü, ruhu ve özgürlüğü anlatmakta/sembolize etmektedir. İnsani olana gönderme yapan kuzgunlar, ruhun bir gün uçup gideceğini, maddenin ölümlü olduğunu, ruhun sadece göç edeceğini ama yok olmayacağını bizlere anlatırlar.